Cá độ bóng đá là sử dụng cái đầu lạnh cho trái bóng nóng

Thua cuộc không phải thất bại lớn nhất, nhưng từ bỏ thì có